รายงานการทดสอบเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

1. การตรวจร่างกายโดยรวม
น้ำหนัก : สามารถวัดน้ำหนักสูงสุดถึง 400 กก.

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย : ระบุเปอร์เซ็นต์ของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย จากผลการตรวจวัดพื้นฐานของโรคอ้วนไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว แต่ขึ้นอยู่กับอัตราไขมันในร่างกาย

มวลไขมันในร่างกาย : แสดงมวลไขมันในร่างกายตามน้ำหนัก

มวลกล้ามเนื้อ : เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ (กล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อเรียบ น้ำ) ที่รักษาท่าทางและส่งเสริมการทำงานของน้ำหนักหัวใจ

เปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย : แสดงปริมาณน้ำในร่างกาย เช่น เลือด น้ำเหลือง ของเหลวระหว่างเซลล์ และของเหลวในเซลล์

มวลกระดูกโดยประมาณ : ปริมาณแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ ที่มีอยู่ในกระดูกทั้งหมดเรียกว่า “มวลกระดูก”
※เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายจะไม่แสดงสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 17 ปี (มวลไขมันอยู่นอกช่วงมาตรฐาน)

BMI ค่าดัชนีมวลกาย : คำนวณได้จาก “น้ำหนัก/ส่วนสูง (m)2” BM 1 คือ 22 เมื่อโรคน้อยลง

2. ผลการตรวจวัดประเภทร่างกายด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ
หมายถึงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อเพื่อกำหนดรูปร่างของร่างกาย

องค์ประกอบของร่างกายที่ไม่สามารถจำแนกตามน้ำหนักได้

※อายุต่ำกว่า 17 ปี ไม่แสดงผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเป้าหมายได้)

3. BMR (การเผาผลาญพื้นฐาน) VFR (ระดับไขมันในช่องท้อง)
ผลการวัดจะแสดงเป็นแถบที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย

การเผาผลาญพื้นฐาน (BMR) : แสดงและผลการเผาผลาญพื้นฐานโดยพิจารณาจากการวัดองค์ประกอบของร่างกาย

ระดับไขมันในช่องท้อง (VFR) : แสดงไขมันที่เกาะติดกับช่องท้อง (รอบอวัยวะภายใน) ตามระดับ

※ไม่สามารถแสดงอายุต่ำกว่า 17 ปีได้

อัตราของเหลว (น้ำ) นอกเซลล์ : อัตราส่วนของปริมาณของเหลว (น้ำ) นอกเซลล์ที่มีอยู่ในน้ำในร่างกาย

4. การวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ช่วยยืนยันดัชนีประสิทธิผลของการฝึกออกกำลังกาย

ค่าวิเคราะห์ไขมันและกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับร่างกายและการฝึกกล้ามเนื้อ เช่น ผลการตรวจวัดจะแสดงเป็นตัวเลขของส่วนต่างๆ

※สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี แสดงค่าที่วัดได้

5. ความสมดุลของร่างกาย
ด้วยอัตราส่วนไขมันและกล้ามเนื้อของแขนขาและลำตัว สามารถเปรียบเทียบกล้ามเนื้อแขนซ้ายและแขนขวา กล้ามเนื้อขาซ้ายและขาขวาเพื่อตรวจสอบความสมดุลได้

ดัชนีเพื่อกำหนดสัดส่วนมวลกล้ามเนื้อขาต่อน้ำหนักตัว และเพื่อประเมินความแข็งแรงของขาที่มีแนวโน้มสูง-ต่ำ ตามช่วงวัย และอายุ

※ไม่สามารถแสดงอายุต่ำกว่า 17 ปีได้

รายละเอียดการอ่านข้อมูลรายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

1.การวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก และน้ำ ความผิดปกติของส่วนประกอบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไขมันมากเกินไปหรือกล้ามเนื้อน้อยเกินไป อาจทำให้เกิด “โรค 3 สูง คือ โรคที่มี อัตราการเกิดโรคสูง (โรคหลอดเลือดสมอง Stroke) อัตราตายสูง และอัตราพิการสูง (อัมพฤกษ์ และอัมพาต)” ได้ง่าย การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์เป็นวิธีพื้นฐานในการสร้างชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี

น้ำในร่างกาย
น้ำในร่างกาย (ของเหลวในร่างกาย) รวมถึงเลือดและน้ำเหลือง ของเหลวนอกเซลล์ ของเหลวในเซลล์ และอื่นๆ น้ำในร่างกายเป็นสารที่มีมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ น้ำในร่างกายสามารถดูดซับสารอาหาร รีไซเคิลของเสียในร่างกาย และรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ อัตราส่วนน้ำในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เพศ และมวลไขมันในร่างกาย ปริมาณน้ำในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาว ทารกแรกเกิดและทารกจะมีความชุ่มชื้นมาก

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
เกณฑ์ในการตัดสินโรคอ้วนควรเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ไม่ใช่น้ำหนักตัว เมื่ออัตราไขมันในร่างกายเกินช่วงปกติจะเรียกว่า “โรคอ้วน” โรคอ้วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “โรคอ้วนลงพุง” (โรคอ้วนประเภทแอปเปิ้ล) ที่มีไขมันส่วนเกินในช่องท้อง และอีกประเภทคือ “โรคอ้วนไขมันใต้ผิวหนัง” (โรคอ้วนประเภทลูกแพร์) ที่มีไขมันใต้ผิวหนังติดอยู่ เนื่องจากไขมันในอวัยวะภายในมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอาการ “โรค 3 สูง คือ โรคที่มี อัตราการเกิดโรคสูง (โรคหลอดเลือดสมอง Stroke) อัตราตายสูง และอัตราพิการสูง (อัมพฤกษ์ และอัมพาต)” มากกว่าไขมันใต้ผิวหนัง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกัน

มวลกระดูก
กระดูกเป็นเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกล้ามเนื้อ น้ำหนักที่มากเกินไปหรือขาดการออกกำลังกายสามารถลดมวลกระดูกได้ ดังนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมและนิสัยการกินเพื่อสุขภาพจึงควรใช้เพื่อเพิ่มกระดูก

มวลกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญมาก เช่น รักษาอุณหภูมิของร่างกายและการเคลื่อนไหวของร่างกาย รักษาอัตราการเต้นของหัวใจ และสร้างความร้อน มวลกล้ามเนื้อประกอบด้วยน้ำในร่างกายเป็นหลัก (ประมาณ 55%) และโปรตีน (ประมาณ 18%) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 70% ของน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อโครงร่างคิดเป็นประมาณ 40% ของน้ำหนักตัว มวลกล้ามเนื้อแตกต่างกันไปตามอายุและเพศ

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

2.การวิเคราะห์ไขมันของกล้ามเนื้อ
การวิเคราะห์กล้ามเนื้อและไขมันโดยละเอียดให้ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อและความแข็งแรง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเพาะกายขั้นสูง เมื่อเปรียบเทียบแบบจำลองข้อมูลน้ำหนักตัว กล้ามเนื้อโครงร่าง และไขมันในร่างกายกับช่วงมาตรฐาน ข้อมูลฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหวของร่างกายสามารถส่งกลับไปยังผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายและโค้ชฟิตเนสในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถดำเนินการฝึกเสริมความแข็งแกร่งแบบกำหนดเป้าหมายได้

ยิ่งกล้ามเนื้อโครงร่างมีมากขึ้นและมีไขมันใต้ผิวหนังน้อยลง ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการเพาะกาย

กล้ามเนื้อลาย
ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อที่มีฟังก์ชั่นการหดตัว เป็นเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง (เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ ได้แก่ กล้ามเนื้อโครงร่าง กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อเรียบ) เป็นเนื้อเยื่อที่มีมากที่สุดในร่างกาย คิดเป็นประมาณ 40% ของน้ำหนักตัว ในกระบวนการออกกำลังกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นแรงผลักดันในการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ กล้ามเนื้อโครงร่างได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ อายุ และการออกกำลังกาย โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อโครงร่างมากกว่าผู้หญิง วัยหนุ่มสาวจะมีมากว่าผู้สูงอายุ และนักกีฬาจะมีมากกว่าคนทั่วไป

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

3.การวิเคราะห์ภาวะโรคอ้วน
ในบรรดาพารามิเตอร์ต่างๆ ขององค์ประกอบร่างกาย พารามิเตอร์หลักในการตัดสินโรคอ้วนในร่างกาย ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย ไขมันในร่างกาย/ไขมันใต้ผิวหนัง และไขมันในอวัยวะภายใน

ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักควรใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในอวัยวะภายในให้มากขึ้น แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเพียงอย่างเดียว

ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยน “โรคอ้วนในอวัยวะภายใน” และ “โรคอ้วนในไขมันใต้ผิวหนัง” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าดัชนีมวลกาย
BMI=น้ำหนัก (กก.)/ส่วนสูง (m^2)
ดัชนีมวลกาย (BMI, ดัชนีมวลกาย) เป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญในการวัดระดับโรคอ้วนและสุขภาพ

 ผอมปกติน้ำหนักเกินโรคอ้วน
  มาตรฐานการประเมินBMI ค่าดัชนีมวลกาย ≤ 18.518.5 ≤ BMI ค่าดัชนีมวลกาย ≤ 24.024.0 ≤ BMI ค่าดัชนีมวลกาย ≤ 28.0BMI ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 28.0

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายในน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไขมันจำเป็นและไขมันสะสม ไขมันที่จำเป็นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรักษาการทำงานทางสรีรวิทยาตามปกติของร่างกาย โดยส่วนใหญ่กระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เส้นประสาท กล้ามเนื้อ ไขกระดูก หัวใจ ตับ ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก ไขมันสะสมมีอยู่ใต้ผิวหนังและในเนื้อเยื่อไขมันรอบอวัยวะหลัก

ไขมันในช่องท้อง
ปริมาณไขมันในช่องท้องหมายถึงปริมาณไขมันในช่องท้องของมนุษย์ ซึ่งล้อมรอบอวัยวะสำคัญของมนุษย์ในลำตัว การศึกษาพบว่าแม้ว่าน้ำหนักตัวและปริมาณไขมันจะคงที่ แต่ไขมันก็สามารถถ่ายโอนไปยังลำตัวของร่างกายได้ง่ายตามอายุ โดยเฉพาะหลังวัยหมดประจำเดือน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบปริมาณไขมันในอวัยวะภายในในร่างกายเสมอ เพื่อให้สุขภาพดีและสามารถลดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และต้องใส่ใจกับระดับไขมันในอวัยวะภายในเพื่อจะจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

4.การวิเคราะห์สัดส่วนน้ำนอกเซลส์
คือ น้ำในเลือดและสารในน้ำที่เรากิน ดื่มเข้าไปในร่างกาย

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

5.การวิเคราะห์แบบแบ่งส่วน (แยกส่วน)
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคนเพศและรูปร่างเดียวกัน ก็สามารถประเมินได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยกว่ากัน ผลลัพธ์ของการออกกกำลังการเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความสมดุลระหว่างซ้ายและขวาแสดงผลเป็นตัวเลข พร้อมแสดงอัตราไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และมีการประเมินมวลไขมันของลำตัว เพื่อปรับพฤติกรรม และตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักด้วย

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

6.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของดัชนีร่างกาย
เปรียบเที่ยบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดัชนีร่างกายในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีการตรวจวัด ว่าน้ำหนัก กล้ามเนื้อ และไขมัน มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลง

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

7.ภาพรวม
คะแนนการตรวจร่างกายและอายุร่างกาย ดูสุขภาพร่างกายโดยรวม และระดับการเผาผลาญเที่ยบกับอายุในปัจจุบัน

อายุร่างกาย
อายุของร่างกายคือแนวโน้มอายุของร่างกายที่คำนวณจากอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน เรียกอีกอย่างว่าอายุทางสรีรวิทยา มันหมายถึงลักษณะอายุทางสรีรวิทยา โดยแสดงถึงระดับการพัฒนา ความมีชีวิตชีวา และสุขภาพของบุคคล และขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนา วิถีชีวิต สถานะสุขภาพ และกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคล ดังนั้นถ้าน้ำหนักตัวที่เท่ากันแต่องค์ประกอบของร่างกายที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนไปตามอายุของร่างกาย ผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าและมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานสูงกว่า

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

8.รายการอื่นๆ

อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน
การเผาผลาญขั้นพื้นฐาน (การรักษาสถานะปัจจุบันของร่างกาย) เป็นพลังงานขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอด เครื่องวิเคราะห์ของ เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801 แสดงองค์ประกอบของร่างกายและการเผาผลาญพื้นฐาน และประเมินตามค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละอายุ

อัตราโปรตีน
โปรตีนเป็นกรดอะมิโนพื้นฐาน ของชีวิต ทุกเซลล์ในร่างกาย เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในน้ำหนักตัวเรียกว่าอัตราโปรตีน โปรตีนมีส่วนร่วมในการควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญหลายอย่างในร่างกาย รักษาสมดุลกรดเบสของร่างกาย มีส่วนร่วมในการควบคุมภูมิคุ้มกันของร่างกาย รักษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของร่างกาย เนื้อเยื่อ และการซ่อมแซม และการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพลังงานของร่างกายได้ ซึ่งคิดเป็น 16% ถึง 20% ของน้ำหนักตัวผู้ใหญ่

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

9.การวิเคราะห์รูปร่าง
ประเภทของร่างกายสามารถตัดสินได้จากอัตราส่วนไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ บุคคลที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากแต่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสูงจะถูกตัดสินว่าเป็น [โรคอ้วน] หรือ [โรคอ้วนที่ซ่อนอยู่ ]

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

การตัดสินประเภทรูปร่างที่ครอบคลุมจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและกล้ามเนื้อ

รับรู้สถานะปัจจุบันของประเภทร่างกายและตั้งเป้าที่จะรักษาสมดุลของประเภทร่างกาย

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

10.การวิเคราะห์ทางโภชนาการ

โปรตีน
โปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกายมนุษย์ โดยคิดเป็นประมาณ 16% ถึง 20% ของน้ำหนักตัวผู้ใหญ่ โปรตีนในร่างกายมนุษย์มีความสมดุลระหว่างการสลายตัวและการสังเคราะห์ของโปรตีนที่ได้รับการซ่อมแซมต่ออายุเนื้อเยื่อ ประมาณ 3% ต่ออายุทุกวัน

ไขมัน
แหล่งไขมันในอาหารของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นไขมันสัตว์และไขมันพืช

ไขมันสัตว์อุดมไปด้วยกรดไขมันอิ่มตัว (40% ถึง 60%) แต่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 30% ถึง 50%

ไขมันพืชอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว (80%~90%) แต่มีกรดไขมันอิ่มตัวเพียง 10%~20% ปลาทะเลน้ำลึกเป็นแหล่งที่ดีของ Omega-3 คือ EPA และ DHA อาหารที่มีฟอสโฟลิพิด เช่น เลซิตินมาก ได้แก่ ไข่แดง ตับ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และจมูกข้าวสาลี อาหารที่อุดมไปด้วยโคเลสเตอรอลคือเนื้ออวัยวะและไข่

มวลแร่ธาตุในกระดูก
ปริมาณแร่ธาตุในกระดูกที่ไม่เพียงพออาจเกิดจากคุณภาพกระดูกที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูก กระดูกเปราะ อาการปวดกระดูก และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในการเพิ่มปริมาณมวลกระดูก จำเป็นต้องปรับพฤติกรรม และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

11.การควบคุมน้ำหนัก
เพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่มีโค้ชฟิตเนส คุณก็สามารถกำหนดเป้าหมายและแผนการออกกำลังกายของคุณเองผ่านเป้าหมายพารามิเตอร์การควบคุมน้ำหนักที่ใช้งานง่าย จากเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

การอ่านค่ารายงานเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

12.ความต้านทานไฟฟ้าชีวภาพ
ค่าความต้านทานของร่างกายมนุษย์จะวัดภายใต้แต่ละย่านความถี่ (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz) โดยใช้วิธีการตรวจวัดของเทคโนโลยี Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA)

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!