เกี่ยวกับเรา

               ASwellcare เป็นผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงและมีสุขภาพดี เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

               บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า และการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการแสวงหาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิตชั้นนำหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ชุดอุปกรณ์เครื่องงออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อภายใต้ตราสินค้ายี่ห้อ “HUR” จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ และผ่านงานวิจัยในระดับสากลมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อ
การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก ให้มีการยืดหรือหดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นไปอย่างธรรมชาติ
มากที่สุดซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทก และการบาดเจ็บหรือฉีกขาด และอักเสบของกล้ามเนื้อ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นแรงต้านที่เกิดจากลมและสามารถจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลเป็นระบบ Digital เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ(เฉพาะส่วน) ในรูปแบบใหม่
ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับผู้สูงวัย และทุกเพศ ทุกวัย

               ปี 2564 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Ageing Society)” และมีแนวโน้มของจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญของการเป็นสังคมผู้สููงอายุ คือ จะเตรียมตัวอย่างไรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

             “ASwellcare” ในฐานะผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุภาพที่ดีให้สังคมไทย เราจึงได้แสวงหาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย เหมาะสม และปลอดภัย จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อบริหาร เสริมสร้าง บำบัด และฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดในการดูแลสุขภาพบนทุกมิติที่สำคัญของร่างกายทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย ด้านความจำ ด้านอารมณ์ และด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาว

             “ASwellcare” เรายึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขายเป็นสำคัญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำมากมาย และเรามีความมุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย และครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมสนับสนุน พร้อมพัฒนาความรู้ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูแบบใหม่ ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!