อุปกรณ์การตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
Body Composition Analyzer

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย คืออะไร

เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition Analyzer เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย โดยใช้หลัก BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

เทคโนโลยีการทดสอบความต้านทานทางชีวภาพของ Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA) เป็นวิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า โดยใช้กระแสไฟฟ้าระดับต่ำ (น้อยกว่า 1 มิลลิแอมแปร์) ผ่านร่างกาย ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและปลอดภัย สัณญาณไฟฟ้าจะไหลผ่านกล้ามเนื้อ ไขมัน และของเหลวในร่างกาย โดยที่ส่วนของกระดูก ไขมัน จะนำไฟฟ้าไม่ดี และมีแรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง ในขณะที่เลือดอวัยวะภายใน และกล้ามเนื้อจะนำไฟฟ้าได้ดี และมีแรงต้านทานต่ำ และใช้ข้อมูลอายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ร่วมกับค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ตรวจได้มาประเมินผลเป็นองค์ประกอบของร่างกาย วิธี DSM เป็นวิธีที่ง่ายกว่าและตรงกว่าในการวัดองค์ประกอบของร่างกาย และผลลัพธ์ของทั้งสองวิธีก็คล้ายคลึงกัน 98%

Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

279,000.- บาท

ราคาส่ง ติดต่อ 099-498-1818

บริการจัดส่ง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน และการอ่านค่า

Body Composition Analyzer ASW-IN801H

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย มีที่วัดส่วนสูง Body Composition Analyzer ASW-IN801H

319,000.- บาท

ราคาส่ง ติดต่อ 099-498-1818

บริการจัดส่ง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน และการอ่านค่า

ASW-IN801 มีความแตกต่างอย่างไร

เทคโนโลยี AI การระบุภาพใบหน้า พร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว

เทคโนโลยี AI ตรวจจับใบหน้าสำหรับการลงทะเบียนใช้งาน และบันทึกผลตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย

8 Electrode ( 8 จุดสัมผัส ) พร้อม  5 คลื่นความถี่

8 จุดสัมผัส (8 Electrode) ที่จะใช้จับเพื่อตรวจวัด พร้อมกลับการปล่อยความต้านทานกระแสไฟฟ้า  5 คลื่นความถี่  (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz) แยกส่วนร่างกาย คือ แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวา และลำตัว

WIFI Transfer พร้อม Print ออกกระดาษ A4 โดยสามารถส่งรายงานผลการตรวจไปยัง E-mail ของคุณ

และตรวจเช็คประวัติ พร้อมติดตามความคืบ ของคุณ จากข้อมูลประวัติการตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายและประวัติน้ำในร่างกาย และสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้

รายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Report)

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย มีที่วัดส่วนสูง Body Composition Analyzer ASW-IN801

1.การวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย
การวัดผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (เช่น ไขมันในร่างกาย ของเหลวในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ค่าดัชนีมวลกาย และการเผาผลาญ) เทียบกับช่วงปกติ

2.การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ / ไขมัน
มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมัน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของกล้ามเนื้อ และไขมันในร่างกาย ที่ประกอบด้วยน้ำหนักตัวโดยรวม

3.การวิเคราะห์โรคอ้วน
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (BFP) และดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินของโรคอ้วน แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์

4.การวิเคราะห์ภาวะอ้วนในช่องท้อง
ไขมันในร่างกายถูกแบ่งออกเป็นไขมันใต้ผิวหนังและไขมันอวัยวะภายใน ไขมันในอวัยวะภายในเกี่ยวข้อง และวัดตามปัจจัยหลายประการ

5.การแบ่งส่วนมวลไขมัน / กลุ่มแบบ Lean Mass
ประเมินมวลกล้ามเนื้อของ 5 ส่วนของร่างกาย (แขนซ้ายแขนขวา ขาซ้ายขาขวา และลำตัว) ด้วย 5 คลื่นความถี่ (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz)

6.การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย
สามารถติดตามผลการตรวจ จากรายงานการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Report) ของ Body Composition Analyzer ASW-IN801 โดยแสดงน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อโครงร่างและมวลไขมันในร่างกาย ทำให้คุณสามารถตรวจวัด พร้อมติดตามผลเป็นระยะได้ เพื่อให้คุณตรวจสอบสุขภาพได้สม่ำเสมอ แทนที่จะพยายามควบคุมน้ำหนักในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

Body Composition Analyzer ASW-IN801 สามารถใช้งานได้หลากหลาย Solution

ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำและรวดเร็ว พร้อมกับวิธีการวัดที่ง่าย Body Composition Analyzer ASW-IN801 จึงถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ มากมาย

สถานพยาบาล

ฟิตเนส

โภชนาการ

ศูนย์สุขภาพ

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!