ห้องฟิตเนส แบบ Packages

AsWellcare มีบริการออกแบบ ห้องฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย ยิมผู้สูงอายุขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ในรูปแบบสามมิติ 3D ด้วยอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย เหมาะสม และปลอดภัย พร้อมวางระบบ และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายอย่างครบวงจร เรามีทีมงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทรนเนอร์ที่ผ่านการรับรอง ให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ สำหรับฟิตเนส ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์กายภาพบำบัด โรงแรม คอนโด ฯลฯ โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานเป็นสำคัญ มีบริการหลังการขาย ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ และมีศูนย์จำหน่าย และให้บริการในประเทศไทย

ห้องออกกำลังกาย ขนาด 50 ตร.ม.

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
(เครื่องออกกำลังกาย 1-5 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาด 100 ตร.ม.

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
(เครื่องออกกำลังกาย 6-10 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาด 150 ตร.ม.

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
(เครื่องออกกำลังกาย 10-14 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาด 200 ตร.ม.

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
(เครื่องออกกำลังกาย 14-18 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาดเล็ก

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 1-4 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. – 30 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาดกลาง

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 4-8 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. – 60 ตร.ม.

ห้องออกกำลังกาย ขนาดใหญ่

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 8-12 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. – 90 ตร.ม.

ยิมออกกำลังกาย ขนาดเล็ก

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 1-4 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. – 30 ตร.ม.
รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 30 คน/วัน

ยิมออกกำลังกาย ขนาดกลาง

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 4-8 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. – 60 ตร.ม.
รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 50 คน/วัน

ยิมออกกำลังกาย ขนาดใหญ่

บริการออกแบบห้องออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
ยิมในบ้านขนาดเล็ก (เครื่องออกกำลังกาย 8-12 ตัว)
เหมาะกับ พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. – 90 ตร.ม.
รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 100 คน/วัน

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!