อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ ประเมิน ป้องกันการล้ม

HUR SmartBalance

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์การทรงตัว
และความสมดุลของร่างกาย

1,690,000.- บาท

ราคาปกติ : 1,990,000.

HUR Senso

อุปกรณ์ฝึกความสมดุล และระบบประสาทสัมผัส

1,890,000.- บาท

ราคาปกติ : 2,390,000.

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!