อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด Cardio

Electric Mini Exercise Bike

จักรยานกายภาพบำบัด MINI แบบไฟฟ้า แบบปั่นมือ ปั่นเท้า
กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

5,900.- บาท

ราคาปกติ : 10,900.- ลดสูงสุด 5,000.-

Multifunctional Exercise Bike

จักรยานกายภาพบำบัด แบบไฟฟ้า แบบปั่นมือ/ปั่นเท้า
กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

12,900.- บาท

ราคาปกติ : 25,900.- ลดสูงสุด 13,000.-

Static Bike

จักรยานนั่งเอนปั่น เพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา
กระตุ้นการทำงานของ
หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

39,000.- บาท

ราคาปกติ : 49,990.- ลดสูงสุด 10,990.-

Cyber Cycle

จักรยานนั่งเอนปั่น Cyber Cycle
เพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา
กระตุ้นการทำงานของ
หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

สอบถามเพิ่มเติม

Recumbent Bike IR6500

จักรยานนั่งเอนปั่นออกกำลังกาย Recumbent Bike IR6500 สำหรับผู้สูงอายุ
กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
ระบบกล้ามเนื้อหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

129,000.- บาท

ราคาปกติ : 169,000.- ลดสูงสุด 40,000.-

Commercial Recumbent
Electronic Bike

จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ
เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ขา กระตุ้นการทำงานของหัวใจ
ปอด และระบบไหลเวียนโลิต

59,000.- บาท

ราคาปกติ : 89,000.- ลดสูงสุด 20,000.-

Progressive Shoulder
Rehab Trainer

เครื่องฝึกออกกำลังกายบริหารแขน
เพิ่มความเคลื่อนไหว กระตุ้นการทำงานของ
ระบบไหลเวียนเลือด

27,000.- บาท

ราคาปกติ : 39,000.- ลดสูงสุด 12,000.-

Hydraulic Stepper

เครื่องออกกำลังกายแบบยืนก้าวเหยียบ
ระบบไฮโดรลิค กระตุ้นการทำงานของ
หัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

11,000.- บาท

ราคาปกติ : 11,990.- ลดสูงสุด 990.-

Lower Limb Exerciser

เครื่องฝึกออกกำลังกาย แบบเดินวงรี 2 in 1
แบบยืน และนั่งปั่น ในตัวเดียว

52,000.- บาท

ราคาปกติ : 69,990.- ลดสูงสุด 17,990.-

ลู่วิ่งไฟฟ้า Commercial Treadmill
รุ่น ASD-600A

เครื่องฝึกออกกำลังกาย แบบเดินวงรี 2 in 1
แบบยืน และนั่งปั่น ในตัวเดียว

สอบถามเพิ่มเติม

ลู่วิ่งไฟฟ้า Trademill
รุ่น ASW-TM001

ลู่วิ่งไฟฟ้า มอเตอร์ 2.5 แรงม้า
เพื่อบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ
ปอดและหลอดเลือด

390,000.- บาท

ราคาปกติ : 425,000.- ลดสูงสุด 35,000.-

Fingertip Pulse Oximeter

เครื่องวัดออกซฺเจนปลายนิ้ว

690.- บาท

ราคาปกติ : 990.- ลดสูงสุด 300.-

Motion Cross

เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอ เดินวงรี
กระตุ้นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

Motion Sprint

เครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอ ลู่วิ่งไฟฟ้า
กระตุ้นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!