การฝึกออกกำลังกายแบบครบวงจร (ASD CIRCUIT TRAINING)

การฝึกออกกำลังกายแบบครบวงจร (ASD CIRCUIT TRAINING)

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้การออกกำลังกายที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้เวลา 30 นาที ถือเป็นการออกกำลังกายที่มีคุณภาพสูงสุด การออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่ง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และการออกกำลังกายที่ฝึกความต้านทานเพื่อสร้างความแข็งแรง ซึ่งเป้าหมายในการออกกำลังกายรูปแบบนี้คือการลดไขมัน สร้างมวลกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงให้กับหัวใจและปอด ซึ่ง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่สั้นแต่ทำอย่างรวดเร็ว เข้มข้น เพื่อรักษาอัตราการเต้นของหัวใจให้คงที่

ASWellcare เราออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ และการฝึกความต้านทานสร้างความแข็งแรง โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้เหมาะสม ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างความแข็งแรงสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้ได้ออกกำลังกายที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ได้มีสุขภาพที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้น การฝึกออกกำลังกายแบบครงวงจรนี้ สามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ และความสามารถในการออกกำลังกายให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละบุคคล หรือแบบกลุ่มได้

เรามีการศึกษาอย่างใกล้ชิดกับนักกายภาพบำบัด แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีความสุข ได้เข้าสังคม มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

We Bring LiVe to Ageing

ASD Age-friendly Hydraulic Exercise Equipment for Seniors

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!