เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้า (อุปกรณ์วัดความยืดหยุ่น)

ราคาพิเศษ : 

สต๊อกสินค้า : สินค้ามีจำหน่าย


เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้าแบบไม้

คุณสมบัติ
 • เป็นเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบกล่อง
 • ใช้สำหรับการทดสอบความอ่อนตัว ช่วงวัดระยะความอ่อนตัวได้ตั้งแต่ -30 เซนติเมตร ถึง +30 เซนติเมตร
 • โครงสร้างทำจากเหล็กและไม้ สามารถพับเก็บได้
 • ช่วงในการวัดตั้งแต่ -30 ถึง + 30 CM
 • ค่าความละเอียดในการวัด 1 CM
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 • ได้มาตรฐานตามสากล

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดความอ่อนตัว

เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหน้าแบบไม้ (อุปกรณ์วัดความยืดหยุ่น)

การเตรียมตัวก่อนทดสอบ

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลัง ต้นขาด้านหลังสะโพก และไหล่ก่อนทำการทดสอบ

คุณสมบัติ
 • เป็นเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบกล่อง
 • ใช้สำหรับการทดสอบความอ่อนตัว ช่วงวัดระยะความอ่อนตัวได้ตั้งแต่ -30 เซนติเมตร ถึง +30 เซนติเมตร
 • โครงสร้างทำจากเหล็กและไม้ สามารถพับเก็บได้
 • ช่วงในการวัดตั้งแต่ -30 ถึง + 30 CM
 • ค่าความละเอียดในการวัด 1 CM
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย
 • ได้มาตรฐานตามสากล

 

 

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบ ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
เพศ หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
อายุ (ปี) 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 19 20 – 29 30 -39 40 – 49 50 – 59
ดีมาก 11 ขึ้นไป 10 ขึ้นไป 13 ขึ้นไป 11 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 15 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 20 ขึ้นไป 20 ขึ้นไป 21 ขึ้นไป 19 ขึ้นไป 20 ขึ้นไป 17 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป 17 ขึ้นไป
ดี 9 – 10 8 – 9 10 – 12 9 – 10 13 – 17 12 – 14 15 – 17 15 – 18 17 – 19 17 – 19 17 – 20 15 – 18 16 -19 13 – 16 15 – 17 13 – 16
พอใช้ 3 – 8 3 – 7 4 -9 3 – 8 6 – 12 5 – 11 7 – 14 8 – 14 10 – 16 9 – 16 8 – 16 6 – 14 8 – 15 5 – 12 8 – 14 4 – 12
ค่อนข้างต่ำ 1 – 2 1 – 2 1 – 3 1 – 2 2 – 5 2 – 4 4 – 6 5 – 7 7 – 9 6 – 8 4 – 7 2 – 5 4 – 7 1 – 4 5 – 7 0 – 3
ต่ำมาก 0 ลงมา 0 ลงมา 0 ลงมา 0 ลงมา 1 ลงมา 1 ลงมา 3 ลงมา 4 ลงมา 6 ลงมา 5 ลงมา 3 ลงมา 4 ลงมา 3 ลงมา 0 ลงมา 4 ลงมา -1 ลงมา

เครื่องวัดความอ่อนตัว

เครื่องวัดความอ่อนตัว

เครื่องวัดความอ่อนตัว

เครื่องวัดความอ่อนตัว

เครื่องวัดความอ่อนตัว

ดาวนโหลดเอกสาร Datasheet

 

เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย,Body Composition,TANITA,เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ,เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย,อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล,อุปกรณ์การตรวจวัด,กายภาพ,อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์,อุปกรณ์การตรวจวัดและประเมินผล,เครื่องตรวจร่ายกาย,อุปกรณ์ตรวงร่างกาย,aswellcare.com,aswellcare,เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ,เครื่องออกกำลังกายผู้สูงวัย,เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค,Hydraulic Cylinder,Hydraulic,ไฮโดรลิก,มวลกล้ามเนื้อ,อุปกรณ์ออกกำลังกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย,เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกาย,วิเคราะห์องประกอบในร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย,วัดองค์ประกอบร่างกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย,วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย,วัดมวลร่างกาย,เครื่องวัดมวลกาย,เครื่องวัดดัชนีมวลกาย,วัดดัชนีมวลกาย,เครื่องวัดมวลร่างกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบมวลกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย,วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย,วิเคราะห์สุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพ,วิเคราะห์ร่างกาย,วิเคราะห์กล้ามเนื้อ,วิเคราะห์ไขมัน,ตรวจกล้ามเนื้อ,ตรวจไขมัน,ตรวจมวลร่างกาย,วิเคราะห์มวลร่างกาย,ตรวจมวลกาย,วิเคราะห์มวลกาย,เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อInbody Composition, สมรรถภาพการทำงานของร่างกายวัดความสมดุลของกล้ามเนื้อ , วิเคราะห์และสรุปผลภาวะโภชนาการแนวโน้มการเกิดภาวะผิดปกติ , กล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล  ,  วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,เครื่องชั่งน้ำหนักราคาถูก, เครื่องชั่งน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนัก, น้ำหนัก, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายตามส่วนพร้อมหน้าจอกราฟิกที่อ่านง่าย, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกาย, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายพร้อมหน้าจอกราฟิกเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะนวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ,  นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย​ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , TANITA BP-222,เครื่องวัดความดันโลหิตบริเวณต้นแขน ใช้งานง่ายเครื่องวัดความดันโลหิตบริเวณต้นแขน ใช้งานง่าย  กดเพียงปุ่มเดียว , ตรวจเช็คสุขภาพผ่านสมาร์ทโฟน , Bluetooth , บันทึกและเปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพ , แอพพลิเคชั่น , Health Planet , โรงพยาบาล , ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ , อบต , เทศบาล , ยิมผู้สูงอายุ , ยิมผู้สูงวัย , senior gym , wellness gym ,  ชะลอวัย , เวชศาสตร์ชะลอวัย , Medicine Anti-AgingAnti-Agingศาสตร์แห่งการชะลอวัย , แอนตี้เอจจิ้งBodycomposition , Bodycompositionanalyzer , Bodyfat , PercentFat , PercentBodyFat , Wellness , Sixpack , Thaidoctor , Weightloss , Fatloss , Aesthetics , Hospital , Clinic , Fitness , Doctorthai , เครื่องชั่งน้ำหนัก , เครื่องวัดไขมัน , เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย , วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย , เปอร์เซ็นต์ไขมัน , โรงพยาบาล , ฟิตเนส , คลินิก , ลดความอ้วน , ลดน้ำหนัก , ลดไขมัน , ชะลอวัยอุปกรณ์กีฬา, เครื่องความอ่อนตัว ,เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย , เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า , ทดสอบร่างกาย , ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย , วัดความอ่อนตัว , อุปกรณ์ความอ่อนตัว , อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย , อุปกรณ์วัดความอ่อนตัวด้านหน้า , อุปกรณ์ทดสอบความอ่อนตัว , เครื่องทดสอบความอ่อนตัว , เครื่องวัดความอ่อนตัว , อุปกรณ์วัดความอ่อนตัว , ยืดตัว , ดัดตัว , อุปกรณ์ยืดตัว , อุปกรณ์ดัดตัว , เครื่องยืดตัว , เครื่องดัดตัว , ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ , เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ,

 


Q & A

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าจะเหมาะกับเราไหม
A : บริษัทจะมีการตรวจเช็คร่างกาย โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIO (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ และแนะนำ การออกกำลังที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ทั้งก่อน และหลังบริการ

Q : สินค้าต่างจากท้องตลาดอย่างไร
A : เครื่องออกกำลังกายของบริษัทจะ ใช้เทคโนโลยี “ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค” (Hydraulic Cylinder) ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง ที่ช่วยลดช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ทำให้ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
พร้อมทั้งมีเทรนเนอร์ แนะนำการออกกำลังกาย

Q : สินค้าติดตั้งง่ายไหม
A : ลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณล ติดตั้งให้ฟรี! ( ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ) ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัท มีคู่มือการประกอบพร้อมวิดิโอสอนให้ ประกอบง่ายมาก

Q : รับประกันกี่ปี
A : สินค้ารับประกัน 1 ปี และมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Q : ถ้าเครื่องพัง หรือมีปัญหาทำยังไง
A : 1.ทางบริษัทมีศูนย์ call center แนะนำ โดยลูกค้าจะได้รับแนวทางการประเมินอาการด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้น
2. หากยังไม่ดีขึ้น สามารถแจ้งซ่อมได้ โดยลูกค้านำสินค้ามาที่บริษัท
3.หรือหากลูกค้าไม่สะดวกมาเอง สามารถแจ้งให้ช่างไปบริการนอกสถานที่ได้โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
(สามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ Hot-line : 099-498-1818) และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B

Q : เวลาทำการ
A : สำนักงานใหญ่จะให้บริการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถสอบถาม เพิ่มเติม Hot-line : 099-498-1818 และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B


Delivery

นโยบายการจัดส่งสินค้า และบริการประกอบติดตั้งสินค้า

จัดส่งสินค้า

 • จัดส่งฟรี ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ เมื่อซื้อสินค้าของเรา เราพร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศไทย
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง และพื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
บริการประกอบติดตั้งสินค้า
 • มีบริการส่ง พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าฟรี เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีบริการให้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบรายการสินค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า Hot-line : 099-498-1818
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!