Sale 43%

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

279,000.00฿

ราคาพิเศษ : 279,000.-

ราคาปกติ : 490,000.-

สต๊อกสินค้า : สินค้ามีจำหน่าย

มีบริการเช่าสนใจติดต่อ 099-498-1818

*บริการจัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน และการอ่านค่า


ASW-IN801 เป็นเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายและมาตราส่วนไขมันในร่างกาย สำหรับการวัดน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย ของเหลวในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ค่าดัชนีมวลกาย และการเผาผลาญ โดยใช้เทคโนโลยี Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA) คลื่นความถี่ 5 คลื่นความถี่ (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz) พร้อมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นสูงเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์และยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อระยะไกลในกรณีมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและตอบสนองการใช้งานในอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย มีระบบสมาชิกและสามารถจดจำใบหน้าของผู้ที่มาใช้งานได้, มีระบบบัตร IC และระบบการใช้งานอื่นๆ  สะดวกและใช้งานง่าย

รหัสสินค้า: ASW-IN801 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer IN-F500

ASW-IN801 เป็นเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายและมาตราส่วนไขมันในร่างกาย สำหรับการวัดน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย ของเหลวในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ค่าดัชนีมวลกาย และการเผาผลาญ

เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย ASW-IN801 ใช้เทคโนโลยี Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA) คลื่นความถี่ 5 คลื่นความถี่ (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz) โดยมีการทดสอบมามากกว่า 50 ครั้ง และทำการสร้างรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อทำการบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายระดับมืออาชีพที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะชั้นสูงเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์และยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อระยะไกลในกรณีมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและตอบสนองการใช้งานในอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย มีระบบสมาชิกและสามารถจดจำใบหน้าของผู้ที่มาใช้งานได้, มีระบบบัตร IC และระบบการใช้งานอื่นๆ  สะดวกและใช้งานง่ายและมีการใช้งานในหลายพื้นที่ เครื่องชั่งวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเกรดทางการแพทย์ของ BCA  อาศัยหลักของเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลการวิเคราะห์ความต้านทานต่อไฟฟ้าของไบโออิเล็กทริกแบบหลายความถี่ Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-MFBIA) ที่ถูกต้องแม่นยำและแม่นยำ ซึ่งได้รับการตรวจสอบว่าเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

 • แบบจำลองข้อมูลบุคคล (แบบจำลองส่วนประกอบของร่างกาย)
 • เทคโนโลยี Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA)
 • เทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์  (IOT)
 • เทคโนโลยี AI ที่มาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคโนโลยีเชื่อมต่ออัจฉริยะประสิทธิภาพสูง
 • เทคโนโลยีการระบุภาพใบหน้า
 • เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล
 • เลือกได้หลายภาษา สลับระหว่างหน้าจอสองภาษาได้

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer IN-F500

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์

 ไม่มีค่าประมาณ ใช้ความต้านทานต่อไฟฟ้าในการคำนวณผลลัพธ์เท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางสถิติ                   8 Electrode ( 8 จุดสัมผัส ) พร้อม  5 คลื่นความถี่
                  8 จุดสัมผัส (8 Electrode) ที่จะใช้จับเพื่อตรวจวัด พร้อมกลับการปล่อยความต้านทานกระแสไฟฟ้า  5 คลื่นความถี่
                  (5KHz, 50KHz, 250KHz, 500KHz, 1000KHz) แยกส่วนร่างกาย คือ แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวา และลำตัว
                     มวลไขมันในร่างกาย
                 วิเคราะห์ไขมัน และไขมันในช่องท้อง (อวัยวะภายใน)
                     วิเคราะห์แบบแยกส่วน
                  กล้ามเนื้อขาซ้าย, กล้ามเนื้อขาขวา, กล้ามเนื้อแขนซ้าย, กล้ามเนื้อแขนขวา, กล้ามเนื้อลำตัว ;
                  มวลร่างกายไร้ไขมัน (LBM)
                      เทคโนโลยี AI การระบุภาพใบหน้า พร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
                   เทคโนโลยี AI ตรวจจับใบหน้าสำหรับการลงทะเบียนใช้งาน และบันทึกผลตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย
                   พร้อม ทำการทดสอบองค์ประกอบของร่างกายและน้ำในร่างกายที่ง่ายและรวดเร็วใน 60 วินาที
                   น้ำในร่างกาย
                น้ำในเซลล์ (ICW) แบบแบ่งส่วน, น้ำนอกเซลล์ (ECW), และน้ำในร่างกายทั้งหมด (TBW)
                   ระบบการเผาผลาญพลังงาน
                อัตราการเผาผลาญพลังงานร่างกายต่อวัน และเปรียบเทียบระบบการเผาพลาญต่อระดับช่วงอายุ
 กล้ามเนื้อบริเวณแขน และขา การวิเคราะห์ส่วนของร่างกายแขน-ขาเป็นปอนด์        มวลกล้ามเนื้อ
       วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อแบบแยกส่วนแขน-ขา-ลำตัว และกล้ามเนื้อทั้งหมด
           WIFI Transfer พร้อม Print ออกกระดาษ A4
        รายงานไปยัง E-mail ของคุณ   และติดตาม ประวัติ ความคืบหน้าของคุณ
        จากข้อมูลประวัติการตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายและประวัติน้ำในร่างกาย

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer IN-F500 เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

ASW-IN801 การประยุกต์ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย ตามสถานที่ที่ต้องการติดตั้ง

โหมดสมาชิกและผู้ใช้งาน
BCA ได้ออกแบบรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสำหรับการจัดเก็บข้อมูล การระบุและลงทะเบียนสมาชิก การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว ฯลฯ   ในขณะเดียวกันก็เพิ่มโหมดสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สมาชิก เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ามาใช้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเข้าใจสภาพร่างกายโดยละเอียด เหมาะสำหรับโค้ชฟิตเนส เพื่อที่จะเพิ่มฐานข้อมูลของผู้ใช้เพิ่มขึ้น และยังเพิ่มช่องทางหารายได้ของโรงยิมอีกด้วย

การจดจำใบหน้าและบัตร IC สมาชิก
ดังนั้นเราจึงเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยการเพิ่มฟังก์ชั่นการจดจำใบหน้ากับบัตรสมาชิก IC ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายด้วยการผ่านการตรวจจับใบหน้า โดยผู้ที่มาออกกำลังกายในโรงยิมกับเครื่องออกกำลังกายที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องพกพาสิ่งของอื่นๆ ไปด้วย

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801 เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer IN-F500 เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801

ข้อควรระวัง จากการใช้เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย Body Composition Analyzer ASW-IN801 ก็จะไม่เหมาะกับ

 • ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ เพราะกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยไปอาจรบกวนการทำงานของเครื่องได้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ เพราะกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยไปอาจไปรบกวนเด็กในครรภ์ได้
 • บุคคลที่ผ่าตัดมีเหล็กโลหะในร่างกาย

ดาวนโหลดเอกสาร Datasheet-Body Composition Analyzer ASW-IN801_EN

ดาวนโหลดเอกสาร Datasheet-Body Composition Analyzer ASW-IN801_TH 

เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย Body Composition  เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล อุปกรณ์การตรวจวัด อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์ อุปกรณ์การตรวจวัดและประเมินผล เครื่องตรวจร่ายกาย อุปกรณ์ตรวงร่างกาย aswellcare.com aswellcare เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ กายภาพ  เครื่องออกกำลังกายผู้สูงวัย เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค  Hydraulic Cylinder Hydraulic ไฮโดรลิก อุปกรณ์ออกกำลังกาย มวลกล้ามเนื้อ เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย  เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกาย วิเคราะห์องประกอบในร่างกาย  เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย วัดองค์ประกอบร่างกาย เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย วัดมวลร่างกาย เครื่องวัดมวลกาย เครื่องวัดดัชนีมวลกาย วัดดัชนีมวลกาย เครื่องวัดมวลร่างกาย เครื่องวัดองค์ประกอบมวลกาย เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย เครื่องวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย วิเคราะห์สุขภาพ ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ร่างกาย วิเคราะห์กล้ามเนื้อ วิเคราะห์ไขมัน ตรวจกล้ามเนื้อ ตรวจไขมัน ตรวจมวลร่างกาย วิเคราะห์มวลร่างกาย ตรวจมวลกาย วิเคราะห์มวลกาย เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ,สมรรถภาพการทำงานของร่างกายวัดความสมดุลของกล้ามเนื้อ , วิเคราะห์และสรุปผลภาวะโภชนาการแนวโน้มการเกิดภาวะผิดปกติ , กล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล  ,  วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ,  นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ,  นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย​ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายมีที่วัดส่วนสูง , Body Composition Analyzer ASW-IN801 , เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายมีที่วัดส่วนสูง Body Composition Analyzer ASW-IN801 , เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย , เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย , Body Composition Analyzer , ASW-IN801 , Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA) , direct segmental multi-frequencv bioelectrical lmpedance methodDSM-BIA , เทคโนโลยี DSM-BIA, เทคโนโลยี dsm-bia, DSM-MFBIABodyCompositionAnalyzerASW-IN801 , BodyComposition , เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย , ตรวจวัดมวลกระดูก , ตรวจวัดไขมัน , อุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย , อุปกรณ์ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย , เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย , อุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย , เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย , อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์มวลร่างกาย , อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผลสมรรถภาพร่างกาย , อุปกรณ์ตรวจมวลร่างกาย , เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์มวลร่างกาย , เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผลสมรรถภาพร่างกาย , เครื่องตรวจมวลร่างกาย , ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ , ตรวจสุขภาพ , ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย , โรงพยาบาล , ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ , อบต , เทศบาลยิมผู้สูงอายุ , ยิมผู้สูงวัย , senior gym , wellness gymชะลอวัย , เวชศาสตร์ชะลอวัย , Medicine Anti-AgingAnti-Agingศาสตร์แห่งการชะลอวัย , แอนตี้เอจจิ้ง Bodycomposition , Bodycompositionanalyzer , Bodyfat , PercentFat , PercentBodyFat , Wellness , Sixpack , Thaidoctor , Weightloss , Fatloss , Aesthetics , Hospital , Clinic , Fitness , Doctorthai , เครื่องชั่งน้ำหนัก , เครื่องวัดไขมัน , เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย , วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย , เปอร์เซ็นต์ไขมัน , โรงพยาบาล , ฟิตเนส , คลินิก , ลดความอ้วน , ลดน้ำหนัก , ลดไขมัน , ชะลอวัย ,

 


Q & A

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าจะเหมาะกับเราไหม A : บริษัทจะมีการตรวจเช็คร่างกาย โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIO (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ และแนะนำ การออกกำลังที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ทั้งก่อน และหลังบริการ

Q : สินค้าต่างจากท้องตลาดอย่างไร A : เครื่องออกกำลังกายของบริษัทจะ ใช้เทคโนโลยี “ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค” (Hydraulic Cylinder) ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง ที่ช่วยลดช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ทำให้ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย พร้อมทั้งมีเทรนเนอร์ แนะนำการออกกำลังกาย

Q : สินค้าติดตั้งง่ายไหม A : ลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณล ติดตั้งให้ฟรี! ( ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ) ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัท มีคู่มือการประกอบพร้อมวิดิโอสอนให้ ประกอบง่ายมาก

Q : รับประกันกี่ปี A : สินค้ารับประกัน 1 ปี และมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Q : ถ้าเครื่องพัง หรือมีปัญหาทำยังไง A : 1.ทางบริษัทมีศูนย์ call center แนะนำ โดยลูกค้าจะได้รับแนวทางการประเมินอาการด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้น 2. หากยังไม่ดีขึ้น สามารถแจ้งซ่อมได้ โดยลูกค้านำสินค้ามาที่บริษัท 3.หรือหากลูกค้าไม่สะดวกมาเอง สามารถแจ้งให้ช่างไปบริการนอกสถานที่ได้โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม (สามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ Hot-line : 099-498-1818) และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B

Q : เวลาทำการ A : สำนักงานใหญ่จะให้บริการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถสอบถาม เพิ่มเติม Hot-line : 099-498-1818 และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B


Delivery

นโยบายการจัดส่งสินค้า และบริการประกอบติดตั้งสินค้า

จัดส่งสินค้า

 • จัดส่งฟรี ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ เมื่อซื้อสินค้าของเรา เราพร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศไทย
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง และพื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
บริการประกอบติดตั้งสินค้า
 • มีบริการส่ง พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าฟรี เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีบริการให้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบรายการสินค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า Hot-line : 099-498-1818
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!