Tanita BC-545N เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกาย

ราคาพิเศษ 

 

สต๊อกสินค้า : สินค้ามีจำหน่าย


Tanita BC-545N เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายตามส่วนพร้อมหน้าจอกราฟิกที่อ่านง่าย

Tanita BC-545N Segmental Body Composition Monitor ใช้เทคโนโลยีความถี่คู่ขั้นสูง Advanced Dual Frequency (ADF) และ 8-Electrodes พร้อมเทคโนโลยี Bioelectric Impedance Analysis (BIA) เพื่อวิเคราะห์และวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อใน 5 ส่วน: แขน (ทั้งซ้ายและขวา) ขา (ทั้งซ้ายและขวา) และแกนกลางท้อง (แกน/ลำตัว) โดยให้ผลลัพธ์ในเวลาเพียง 15 วินาที

รหัสสินค้า: 747103 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tanita BC-545N เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายตามส่วนพร้อมหน้าจอกราฟิกที่อ่านง่าย

เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายตามส่วน พร้อมหน้าจอกราฟิกที่อ่านง่าย tanita bc-545n เครื่องวัดมวลร่างกาย เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ

Tanita BC-545N Segmental Body Composition Monitor ใช้เทคโนโลยีความถี่คู่ขั้นสูง Advanced Dual Frequency (ADF) และ 8-Electrodes พร้อมเทคโนโลยี Bioelectric Impedance Analysis (BIA) เพื่อวิเคราะห์และวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อใน 5 ส่วน: แขน (ทั้งซ้ายและขวา) ขา (ทั้งซ้ายและขวา) และแกนกลางท้อง (แกน/ลำตัว) โดยให้ผลลัพธ์ในเวลาเพียง 15 วินาที

คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
 • รับน้ำหนักได้ : 150กก.
 • วัดไขมันในร่างกาย (Body Fat %)
 • วัดน้ำในร่างกายทั้งหมด (Total Body Water )
 • วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
 • วัดอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน (BMR )
 • วัดอายุการเผาผลาญ (อายุ 5-99 ปี) (Metabolic Age)
 • วัดระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
 • วัดมวลกระดูก (Bone Mass )
 • วัดคะแนนร่างกาย (Physique Rating)
 • การวัดส่วน (Segmental Measurement)
 • ค่าดัชนีมวลกาย  (ดัชนีมวลกาย) BMI
 • บันทึกข้อมูลผู้ใช้: 5
 • ขนาดสินค้า (มม.): 320mm x 384mm x 57mm
 • น้ำหนักสินค้า : 2.5kg
 • แหล่งจ่ายไฟ: AA x 4
คุณสมบัติอื่นๆ:
 • ง่ายต่อการใช้
 • จอแสดงผลกราฟิกสี
 • ความสามารถในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้สูงสุด 5 โปรไฟล์เพื่อบันทึกรายละเอียดและติดตามความคืบหน้า
 • การจดจำอัตโนมัติของผู้ใช้
 • โหมดแขก (ผู้เยี่ยมชม) โหมดยกน้ำหนัก และโหมดนักกีฬา

 

เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย,Body Composition,TANITA,เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ,เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย,อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินผล,อุปกรณ์การตรวจวัด,กายภาพ,อุปกรณ์การตรวจวัดวิเคราะห์,อุปกรณ์การตรวจวัดและประเมินผล,เครื่องตรวจร่ายกาย,อุปกรณ์ตรวงร่างกาย,aswellcare.com,aswellcare,เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ,เครื่องออกกำลังกายผู้สูงวัย,เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค,Hydraulic Cylinder,Hydraulic,ไฮโดรลิก,มวลกล้ามเนื้อ,อุปกรณ์ออกกำลังกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย,เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบในร่างกาย,วิเคราะห์องประกอบในร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย,วัดองค์ประกอบร่างกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกาย,วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย,วัดมวลร่างกาย,เครื่องวัดมวลกาย,เครื่องวัดดัชนีมวลกาย,วัดดัชนีมวลกาย,เครื่องวัดมวลร่างกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบมวลกาย,เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย,เครื่องวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย,วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย,วิเคราะห์สุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพ,วิเคราะห์ร่างกาย,วิเคราะห์กล้ามเนื้อ,วิเคราะห์ไขมัน,ตรวจกล้ามเนื้อ,ตรวจไขมัน,ตรวจมวลร่างกาย,วิเคราะห์มวลร่างกาย,ตรวจมวลกาย,วิเคราะห์มวลกาย,เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อInbody Composition, สมรรถภาพการทำงานของร่างกายวัดความสมดุลของกล้ามเนื้อ , วิเคราะห์และสรุปผลภาวะโภชนาการแนวโน้มการเกิดภาวะผิดปกติ , กล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล  ,  วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,เครื่องชั่งน้ำหนักราคาถูก, เครื่องชั่งน้ำหนัก, ชั่งน้ำหนัก, น้ำหนัก, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายตามส่วนพร้อมหน้าจอกราฟิกที่อ่านง่าย, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกาย, เครื่องตรวจวัดส่วนประกอบของร่างกายพร้อมหน้าจอกราฟิกเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , เทคโนโลยีสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะนวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมสำหรับช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ,  นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัย​ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัย , นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , โรงพยาบาล , ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ , อบต , เทศบาล , ยิมผู้สูงอายุ , ยิมผู้สูงวัย , senior gym , wellness gym ,  ชะลอวัย , เวชศาสตร์ชะลอวัย , Medicine Anti-AgingAnti-Agingศาสตร์แห่งการชะลอวัย , แอนตี้เอจจิ้งBodycomposition , Bodycompositionanalyzer , Bodyfat , PercentFat , PercentBodyFat , Wellness , Sixpack , Thaidoctor , Weightloss , Fatloss , Aesthetics , Hospital , Clinic , Fitness , Doctorthai , เครื่องชั่งน้ำหนัก , เครื่องวัดไขมัน , เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย , วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย , เปอร์เซ็นต์ไขมัน , โรงพยาบาล , ฟิตเนส , คลินิก , ลดความอ้วน , ลดน้ำหนัก , ลดไขมัน , ชะลอวัย ,

 

 


Q & A

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าจะเหมาะกับเราไหม
A : บริษัทจะมีการตรวจเช็คร่างกาย โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIO (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ และแนะนำ การออกกำลังที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ทั้งก่อน และหลังบริการ

Q : สินค้าต่างจากท้องตลาดอย่างไร
A : เครื่องออกกำลังกายของบริษัทจะ ใช้เทคโนโลยี “ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค” (Hydraulic Cylinder) ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง ที่ช่วยลดช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ทำให้ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย
พร้อมทั้งมีเทรนเนอร์ แนะนำการออกกำลังกาย

Q : สินค้าติดตั้งง่ายไหม
A : ลูกค้ากรุงเทพฯ และปริมณล ติดตั้งให้ฟรี! ( ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ) ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัท มีคู่มือการประกอบพร้อมวิดิโอสอนให้ ประกอบง่ายมาก

Q : รับประกันกี่ปี
A : สินค้ารับประกัน 1 ปี และมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Q : ถ้าเครื่องพัง หรือมีปัญหาทำยังไง
A : 1.ทางบริษัทมีศูนย์ call center แนะนำ โดยลูกค้าจะได้รับแนวทางการประเมินอาการด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้น
2. หากยังไม่ดีขึ้น สามารถแจ้งซ่อมได้ โดยลูกค้านำสินค้ามาที่บริษัท
3.หรือหากลูกค้าไม่สะดวกมาเอง สามารถแจ้งให้ช่างไปบริการนอกสถานที่ได้โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
(สามารถสอบถามเพิ่มได้ที่ Hot-line : 099-498-1818) และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B

Q : เวลาทำการ
A : สำนักงานใหญ่จะให้บริการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถสอบถาม เพิ่มเติม Hot-line : 099-498-1818 และ FB:https://www.facebook.com/aswellcare หรือ Line คลิ๊ก https://lin.ee/25FlK1B


Delivery

นโยบายการจัดส่งสินค้า และบริการประกอบติดตั้งสินค้า

จัดส่งสินค้า

 • จัดส่งฟรี ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ เมื่อซื้อสินค้าของเรา เราพร้อมจัดส่ง ทั่วประเทศไทย
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-7 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง และพื้นที่จัดส่งสินค้า โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
บริการประกอบติดตั้งสินค้า
 • มีบริการส่ง พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าฟรี เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • มีบริการให้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ตรวจสอบรายการสินค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า Hot-line : 099-498-1818
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!