เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ASD

เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุระบบไฮดรอลิคเพื่อบริหารร่างกายส่วนบน (Upper Body Exercise)

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน แขน น้าอก คอ บ่า ไหล่ ชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบนเคลื่อนไหวได้ดี เพิ่มความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันหยิบ จับยกสิ่งของ ยกแขนหรือผลักดันประตู บรรเทาอาการหลังค่อม ไหล่ห่อ ไหล่ติด แขนอ่อนแรง ปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรมได้


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุระบบไฮดรอลิคเพื่อบริหารร่างกายส่วนกลางลำตัว (Core Body Exercise)

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายส่วนกลางลำตัว หน้าท้อง และหลังชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ช่วยให้การเคลื่อนไหวของแกนกลางลำตัว ข้อต่อกระดูกสันหลัง เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันก้มตัว เอนตัว ปรับปรุงบุคลิกภาพ การทรงตัว ป้องกันการลื่นล้ม บรรเทาอาการปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรมได้


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุระบบไฮดรอลิคเพื่อบริหารร่างกายส่วนล่าง (Core Body Exercise)

ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายล่าง ต้นขา ขา สะโพก น่อง เข่า ชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อส่วนขา เข่า และข้อสะโพกเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น เพิ่มความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน เดิน ลุกนั่ง การทรงตัว ป้องกันการลื่มล้ม บรรเทาอาการปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม น่องตึง ตะคริว กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงได้

We Bring LiVe to Ageing

ASD Age-friendly Hydraulic Exercise Equipment for Seniors

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!