ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการฝึกออกกำลังกายด้วย เครื่องออกกำลังกาย ASD

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการฝึกออกกำลังกายด้วย
เครื่องออกกำลังกาย ASD

ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น จากการได้ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกาย ASD

 • เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ – เพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บ แตกหักของกระดูก
 • รักษาความยืดหยุ่น และความสมดุล ซึ่งจะช่วยให้สามารถเดินหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว
 • ควบคุมน้ำหนัก และเพิ่มอัตราส่วนระหว่างกล้ามเนื้อต่อไขมัน –กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ร่างกายจะเผาผลาญได้มากขึ้นในขณะพัก
 • ช่วยลดหรือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้
 • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้มากขึ้น – เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น จะทำให้ไม่เหนื่อยง่าย
 • ป้องกันหรือควบคุมภาวะเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ ปวดหลัง ซึมเศร้า และโรคอ้วน
 • เพิ่มความความคล่องตัวและความสมดุลของร่างกายที่ดีขึ้น
 • มีบุคลิกภาพ และท่าทางที่ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
 • เพิ่มมวลกระดูก และความแข็งแรงของกระดูก ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน
 • มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น –ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพร่างกายและอารมณ์
 • ให้การนอนหลับดีขึ้น และป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับ
 • มีกำลังใจที่ดีให้กับตัวเอง มีความสุขที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง

We Bring LiVe to Ageing

ASD Age-friendly Hydraulic Exercise Equipment for Seniors

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!