เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค แตกต่างจากระบบอื่นอย่างไร?

เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค
แตกต่างจากระบบอื่นอย่างไร?

อุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคมีกระบอกสูบไฮดรอลิคแบบปรับน้ำหนักแรงต้านได้ 12 ระดับ โดยสามารถปรับน้ำหนักแรงต้านได้ตามความเร็ว หรือแรงกำลังตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การออกกำลังกายปลอดภัย ให้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสมดุล Soft & Safe กับผู้เล่น ลดการบาดเจ็บ การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก ตอบสนองตามแรงผลักหรือแรงดึงของผู้เล่นเองโดยไม่ต้องใส่ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก

ในทางตรงกันข้าม การใช้อุปกรณ์แบบเดิมที่ใส่ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยผู้เล่นต้องเปลี่ยนน้ำหนักแรงต้านจากลูกตุ้มที่จะยก ทำให้ความเร็วของการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายควบคุมยากขึ้น ผู้ใช้งานต้องประมาณค่าน้ำหนักของลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักเอง ทำให้ได้แรงต้านของน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บ ฉีกขาดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อได้

อุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคทำให้ผู้เล่นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักที่ต้องการ ผู้เล่นสามารถเลือกความเร็วได้โดยการหมุนปรับน้ำหนักแรงต้านที่แป้นหมุนได้ง่าย จากนั้นอุปกรณ์จะปรับน้ำหนักแรงต้าน รักษาความเร็วระหว่างการเคลื่อนไหว ตัวอย่างการปรับน้ำหนักแรงต้าน หากต้องการการเคลื่อนไหวที่เร็ว (ให้หมุนแป้นไปที่หมายเลขระดับต่ำ) จะช่วยการฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงงของกล้ามเนื้อ ให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น และหากต้องการการเคลื่อนไหวที่ช้า (ให้หมุนแป้นไปที่หมายเลขระดับสูง) จะช่วยการฝึกสร้างความแข็งแรงและกระตุ้นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเผาผลาญไขมัน

อุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค ถูกออกแบบมาให้ไม่ได้ใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อให้มีแรงต้าน จึงทำให้การใช้แรงของกล้ามเนื้อหยุดการเคลื่อนไหวทันทีหากผู้เล่นต้องการหยุดการออกกำลังกายโดยกะทันหัน อุปกรณ์จะไม่กลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นทันที ด้วยคุณสมบัตินี้จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหยุดการใช้งานอุปกรณ์ได้ทุกเวลาโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุปกรณ์

อุปกรณ์แต่ละตัวให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย โดยเน้นการบริหารและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออกกำลังกาย หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

อุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคสามารถฝึกการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด สร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานของร่างกายได้ในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่แต่ละบุคคลต้องการ และออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้

การออกกำลังกายรูปแบบระบบไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ การฝึกออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคจะช่วยให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา ฟื้นฟู และชะลอความเสื่อมของสมรรถภาพร่างกาย ความแข็งแรงสำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

We Bring LiVe to Ageing

ASD Age-friendly Hydraulic Exercise Equipment for Seniors

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!