กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค คือ ?

กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค คือ ?

เครื่องออกกำลังกายระบบไฮดรอลิคเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับฟิตเนส, ศูนย์ออกกำลังกาย, สโมรสุขภาพ, ศูนย์ฟื้นฟู หรือศูนย์กายภาพบำบัด, หมู่บ้าน ฯลฯ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกได้เฉพาะส่วนอย่างปลอดภัย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เลือกใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายระบบไฮดรอลิค คือ

  • เสริมความแข็งแรง
  • ปรับปรุงบุคลิกภาพ
  • กระชับกล้ามเนื้อ
  • ลดน้ำหนัก
  • เพิ่มช่วงของการเคลื่อนไหว และเพิ่มความยืดหยุ่น
Home GYM BKK_๒๑๑๐๒๐

We Bring LiVe to Ageing

ASD Age-friendly Hydraulic Exercise Equipment for Seniors

ปรึกษาเราได้ที่นี่
error: Content is protected !!